Protecció de dades

Advertència de Privacitat: Amb l'enviament de dades de caràcter personal per correu electrònic vostè autoritza al seu adequat i pertinent tractament per al compliment de l'encàrrec professional rebut. Les dades quedaran registrades en un fitxer titularitat de Projectes Immobiliaris EXOS INVEST, S.L., amb domicili professional a C/ Lluçanés, 11, Baixos A. 08022 Barcelona qui és la responsable del fitxer esmentat i qui garanteix la seva seguretat i confidencialitat i davant de qui pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició que li assisteixen, enviant un correu electrònic a l'adreça indicada.